പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

83- അവധിക്കാല കാഴ്ചകള്‍ -2016

82- ചക്കയും അടക്കയും പിന്നെ ഞാനും (നര്‍മ്മം)ഭാഗം-1

81- നാം എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാര്‍! ( കഥ) 

80- കൈ കീറിയ കഥ (നര്‍മ്മം )

79- 'നരകക്കോഴി' ഇറങ്ങുന്നു 

78- അതും പോയി (നര്‍മ്മം )

77- കടമകള്‍ (ചെറുകഥ) 

76- അവധിക്കാല കാഴ്ചകള്‍ -2012

75- മിടുക്കന്‍ (മിനിക്കഥ)

74- 'കോപ്പിലെ" ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റ്‌ !!

73-കണ്ടല്‍ കണ്ട Qണ്ടന്‍മാര്‍ ( യാത്ര)

72- കാത്തിരിപ്പ്‌ (മിനിക്കഥ)

71-നേര്‍വഴി (മിനിക്കഥ) മാധ്യമം 

70- എളാപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത്‌ -അവസാനഭാഗം

69- എളാപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത്‌ - ഭാഗം 2

68- എന്റെ നെഞ്ചക്ക് , എളാപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത് (1)

67- ചിരിയും ദീര്‍ഘായുസ്സും (നര്‍മ്മം)

66- വെള്ളിക്കായ്‌ത്തോട് ( കഥ)

65-കൊല്ലനും കാലനും (മിനിക്കഥ)

64- ഒരു രൂപയുടെ അരി , അത്രയും വിലയില്ലാത്ത നമ്മളും 

63- മോഹഭംഗം (മിനിക്കഥ)

62- നാം കഴുതകളോ (ലേഖനം)

61- അയ്യോ ..ഞാന്‍ (മിനിക്കഥ)

60- നവയുഗം (മിനിക്കഥ)

58- അത് പോയി ( നര്‍മ്മം) 

57- ബന്ധങ്ങള്‍ (മിനിക്കഥ) 

56-www.മുത്തശ്ശി .com

55- യോഗ - അവസാന ഭാഗം 

54- വിഷമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ( ലേഖനം)

53- എപ്പിസോഡ് - 40 ( മിനിക്കഥ)

52- തിരിച്ചറിവ് (മിനിക്കഥ)

51- കടിച്ചമര്‍ത്തിയ ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റ്‌ (ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റ്‌ വിവരണം )

50- കൊക്കിനു വച്ചത് (നര്‍മ്മം) വര്‍ത്തമാനം

49- യോഗ - (ഭാഗം 6 )

48- ഓട്ടം (മിനിക്കഥ)

47- ന്യൂ ഇയര്‍ (മിനിക്കഥ) മാധ്യമം

46- ചെകുത്താന്‍കല്ല്‌ 

45- യോഗ - (ഭാഗം -5)

44- ഞാനും വയസ്സറിയിച്ചു ! (വാര്‍ഷിക പോസ്റ്റ്‌)

43- തിരക്ക്  (മിനിക്കഥ)

42- യോഗ - (ഭാഗം 4)

41- യോഗ - (ഭാഗം 3)

40- യോഗ - (ഭാഗം 2)

39- യോഗ - ആവശ്യമോ? (ഭാഗം 1)

38- വോട്ട് (മിനിക്കഥ) ഗള്‍ഫ്‌ മാധ്യമം

37- പോണില്ലേ  (മിനിക്കഥ)

36- ചിലന്തി  - (മിനിക്കഥ)  മാധ്യമം

35- ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് - (നര്‍മ്മം)

34- അവധിക്കാല കാഴ്ചകള്‍ -(ചിത്രങ്ങള്‍ )

33- മാമാങ്കം ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളിലൂടെ ( ചരിത്രം)

32- വീണ്ടും ( അനുഭവം )

31- പാത്തുമ്മാന്‍റെ പാമ്പ്   ( നര്‍മ്മം) ഗള്‍ഫ്‌ മനോരമ

30- തിളങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ( മിനിക്കഥ)

29- വിഡ്ഢി  (മിനിക്കഥ)

28- വൃദ്ധിക്ഷയം ( ലഘുനാടകം ) ബ്ലോത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

27- മാക്സിക്കാരന്‍ ( കഥ) ഗള്‍ഫ്‌ മനോരമ

26- ഞാന്‍ ഒരു തരം ( കവിത)

25- സഖി  (മിനിക്കഥ)  ഗള്‍ഫ്‌ മനോരമ

24- വരവ് , ചെലവ്   (മിനിക്കഥ)

23- മൊല്ലാക്കാന്റെ ദുഃഖം  ( നര്‍മ്മം ) ഗള്‍ഫ്‌ മനോരമ

22- കലികാലം  ( നര്‍മ്മം )

21- നരകക്കോഴി  ( കഥ)  വര്‍ത്തമാനം

20- തുടക്കം ഒടുക്കം  (മിനിക്കഥ )

19- പതിരില്ലാ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍  ( ലേഖനം)

18- വേണ്ടായിരുന്നു  ( മിനിക്കഥ)

17- ഹര്‍ത്താല്‍  (മിനിക്കഥ)

16- കൊസ്രാക്കൊള്ളി  (നര്‍മ്മം)

15- വിലാപം  ( മിനിക്കഥ)

14- കനല്‍  ( മിനിക്കഥ)

13- പരീക്ഷണം   (മിനിക്കഥ)

12- കെടാവര്‍   ( മിനിക്കഥ)

11- അവസ്ഥാന്തരം  (മിനിക്കഥ)

10- തലയണ  (മിനിക്കഥ)

9- ഡോക്ടര്‍  (നര്‍മ്മം)

8- മകനേ നീ... ( കവിത)

7- പുകവലി  ( ലേഖനം)

6- മണലുണ്ടോ സഖാവേ ... ( നര്‍മ്മം )

5- മദ്യം ശരണം  ( ലേഖനം)

4- സ്നേഹപൂര്‍വ്വം വൈക്കോ അണ്ണന്  ( നര്‍മ്മം)

3- ഉണ്ണിത്താന്‍ തന്നെത്താന്‍  ( നര്‍മ്മം )

2- ന്യൂ ഇയര്‍ 2010 ( ലേഖനം)

1- റിഹെഴ്സല്‍ ജിഹാദ്‌  ( മിനിക്കഥ)

No comments: